Hlavní cíl projektu směřoval k upoutání pozornosti žáků a pedagogů k tématu zdravého, aktivního životního stylu a dopravní výchově. V rámci projektu vznikly nové výukové programy, vícedenní pobytové akce a zájmové kroužky, připravena byla řada metodických materiálů a pracovních listů. Projekt se dále zaměřil na rozvoj sítě a setkávání škol zařazených v programu Škola podporující zdraví v rámci Jihomoravského kraje.

Více o programu.

 

BĚHEM PROJEKTU SE REALIZOVALY NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:

KA1. Komponované a výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu

Projekt nabídl žákům základních, středních škol a školských zařízení nové produkty, které obohatí výuku o témata zdravého životního stylu:

  • Nové výukové programy:  Zdravé vaření, Zdravá výživa, Zdravé pohybové aktivity, Vím, jak jím, Prevence rizik
  • Festival zdraví
  • Dvoudenní pobytový program Zdravý pohyb na vodě
  • Komponovaný školní projekt Zdraví

Výukový program Zdravá výživa – SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 15 - ke stažení
Výukový program Zdravé pohybové aktivity - SZŠ a VOŠZ  Brno, Merhautova 15 - ke stažení
Vím, jak jím - SZŠ a VOŠZ Znojmo - ke stažení 
Prevence rizik - SZŠ a VOŠZ Znojmo - ke stažení 

Metodika ke školnímu projektu „Zdraví“ – Rezekvítek - ke stažení
Výukový program: Tajemství Dr. Sacharina – Lipka - ke stažení
 

KA2. Rozvoj sítě a setkávání škol zařazených v Programu Škola podporující zdraví v rámci Jihomoravského kraje

Proběhlo 6 celodenních tematických setkání pro zástupce pedagogů ZŠ a SŠ zařazených v síti programu Škola podporující zdraví a zástupce škol se zájmem vstoupit do sítě. Setkání sloužily k předávání zkušeností a prezentaci jednotlivých oblastí v rámci holistického (celostního) přístupu k zdravému životnímu stylu. Na většinu témat setkání navázaly praktické ukázkové lekce pro žáky.

Jak vstoupit do sítě škol podporujících zdraví – metodika pro SVČ a DDM – SVČ Pohořelice - ke stažení  

KA3. Podpora a rozvoj dopravní výchovy na základních školách

Téma věnované dopravní výchově sestává ze 4 pilířů: realizace seminářů pro pedagogy, lekcí pro páté ročníky ZŠ na dopravních hřištích, školních projektů pro žáky přímo na školách a tvorby metodických materiálů. V rámci projektu byl inovován metodický materiál pro výuku dopravní výchovy, který byl vytvořen v rámci projektu OP VK v Libereckém kraji v roce 2010. Inovace integruje změny v RVP pro ZŠ platné od 9/2013 a bylo přidáno 10 nových metodických listů.

Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy – Jihomoravský kraj - ke stažení 
Metodika Krok za krokem na cestě do školy - ke stažení
Přílohy programů - ke stažení

KA4. Pobytové výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu

V rámci projektu proběhl pětidenní pobytový výukový program Zdravý život pro žáky základních a středních škol. Vedle tématu stravování (kvalita potravin, energetická vydatnost jídel a rizika nadváhy/stravovacích potíží, obsah emulgátorů a jiných umělých látek v potravinách včetně praktické přípravy jídel) se realizovaly pohybové aktivity (atraktivní, ale fyzicky náročný pohyb na sněžnicích v období se sněhovou pokrývkou, jízda na koloběžkách v teplé sezóně, program zaměřený na cvičení/protahování a zdravý pohyb v přírodě, exkurze k farmáři nebo přímo na ekologickou farmu).

Pobytový program: Plavba kapitána Zdravsona – Lipka - ke stažení

 

KA5. Intenzivní výchova k zdravému životnímu stylu a dopravní výchova

Poslední klíčová aktivita se věnovala zájmovým kroužkům, které realizátoři nabídli vlastním žákům a návštěvníkům svých středisek. V rámci projektu vznikly tematické celoroční kroužky, proběhly projektové dny (např. Dny zdraví, Dny pohybových aktivit, Dny zdravé výživy), poznávací regionální akce (např. Poznávání okolí Pohořelicka, Víkend na Templštýně) či další netradiční aktivity (Pěstování a poznávání léčivých rostlin, tábor pro žáky se zájmem o zdravou stravu a pohyb a pro žáky se špatnými stravovacími návyky, příp. nadváhou). Hlavní cílovou skupinou projektu tvořili žáci a pedagogové základních, středních škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji.

Hravě a zdravě – Metodické náměty pro kroužky a volnočasové aktivity – Lipka, SVČ Pohořelice, ZŠ Blansko, Salmova 17 - ke stažení 

PARTNEŘI

Hlavním realizátorem projektu se stala  Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání spolu s  dalšími šesti partnery:

 

REALIZAČNÍ OBDOBÍ

1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

 

KOORDINAČNÍ PROJEKTOVÝ TÝM

Hlavní manažerka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Dana Nováková, dana.novakova(at)lipka.cz

Finanční manažerka: Jaromíra Kamenická, jaromira.kamenicka(at)lipka.cz

 

Projekt Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji, CZ.1.07/1.1.00/53.0004 byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.